محمد اندروید

محمد اندروید

آشنایی با برنامه اسکچور استودیو و... برای برنامه نویسی (بدون کد نویسی)

  • 8 ماه پیش

پخش ویدیو

با برنامه اسکچور استودیو ( Sketchware studio ) آشنا میشوید.

با برنامه ستاپ اس کی ( Setap SK ) آشنا میشوید.(در اموزشات بعدی نحوع کار با برنامه Setap SK هست.)

با برنامه اچ ار بلوک (HR Block) آشنا میشوید. (در اموزشات بعدی به طور کامل تر آموزش خواهیم داد.)

lpln

mgh

   0 دیدگاه برای آشنایی با برنامه اسکچور استودیو و... برای برنامه نویسی (بدون کد نویسی)