محمد اندروید

محمد اندروید

آشنایی با برنامه اسکچور استودیو و... برای برنامه نویسی (بدون کد نویسی)

  • 8 ماه پیش
آشنایی با برنامه اسکچور استودیو و... برای برنامه نویسی (بدون کد نویسی)
شما در این اموزش با صفحه کار خود یا صفحه برنامه نویسی ( بدون کدنویسی ) آشنا میشوید.